adamsızlıq

adamsızlıq
is. Kimsəsizlik, yalnızlıq, köməksizlik, arxasızlıq, himayəsizlik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kimsəsizlik — is. 1. Kimsəsiz adamın halı; təklik, adamsızlıq. Bu gözlənilməz sədəqə Sürəyyanın ürəyini kimsəsizliyin dərin acısı ilə doldurdu. Ə. M.. Dahi şairin böyük arzularla dolu qəlbi ümidsizliklə, kimsəsizliklə z. boşalmışdı. M. C.. 2. məc. Tənhalıq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bikəslik — is. Kimsəsizlik, adamsızlıq; heç bir adamı, qohumu olmayan adamın halı. Yetdi bikəsliyim ol qayətə kim, çevrəmdə; Kimsə yox cizginə girdabi bəladən qeyri. F.. Bikəsliyimə, həsrəti besyarıma rəhm et! H. x.. Dadimə yetə ruzi bəla hiç kəsim yox;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • issızlıq — is. Boşluq, xalilik, adamsızlıq, tənhalıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəriblik — is. 1. Yad yerdə olan, qürbətdə olan adamın halı. // Qürbət. Qəriblikdə yaşamaq. Qəriblikdə ölmək. – Qəriblik ixtiyar etməz, kimin kim, yarı yar olsa. K.. Qəriblikdə yada düşər, yanaram; Aşna, yoldaş, yar, müsahib, ellər, hey. M. V. V.. Durnalar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yalqızlıq — is. Təklik, tək tənhalıq, yalnızlıq, tək qalma. Birdən <müəllimin> fikrinə gəldi ki, Telli yalqızlıqdan qorxar. S. H.. Müşkünaz uşaqlıqdan təkliyi sevmir, yalqızlıqdan daralırdı. Ə. Vəl.. // Kimsəsizlik, adamsızlıq. Durnanın yetimlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yiyəsizlik — is. 1. Sahibi, yiyəsi olmama; sahibsizlik, baxımsızlıq. 2. məc. Tənhalıq, adamsızlıq. Nə işıltı, nə də çıraq; Nə bir qara daxma var; Hər yer bütün yiyəsizlik; Hər yer bütün qalın qar. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”